Αρχική


Η εταιρία μας ιδρύθηκε από τον Χριστάκη Κολοκάση και δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1992. Η αγάπη για το επάγγελμα μας, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η αξιοπιστία και η πολύχρονη τριβή μας σε μικρές αλλά και μεγάλες επαγγελματικές προκλήσεις, έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο κατάλογο συνεργατών που μας εμπιστεύονται.

 

Κύριο αντικείμενο των εργασιών μας είναι η κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών και τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επιδιορθώσεις μηχανημάτων στη βαριά βιομηχανία όπως σκυροθραυστικές μονάδες, asphalt plans, περιελίξεις κινητήρων και ηλεκτρογεννητριών, εγκαταστάσεις μηχανοστασίων θέρμανσης και ψύξης, εγκαταστάσεις ηλεκτροτουρπινών, αντλίων νερού, πιεστικών συστημάτων κ.α.

Η συνεχής ενημέρωση και εξειδίκευσή μας σε θέματα νέων τεχνολογιών, μας δίνουν την ευχέρεια σχεδιασμού αξιόπιστων λύσεων και τη δυνατότητα δημιουργίας εγκαταστάσεων υψηλών προδιαγραφών, καλύπτοντας όλο το φάσμα των ηλεκτρολογικών εφαρμογών καθώς και σχετικές επιδιορθώσεις /συντηρήσεις (οικίες, πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα, βιομηχανία).

 

 

Στόχος μας είναι η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πελάτες μας που επιτυγχάνεται βασιζόμενος σε τρεις άξονες :

·         Τη συνεχή ενημέρωσή μας για τις νέες τάσεις και τεχνολογία στον τομέα μας

·         Την προέκταση και αναβάθμιση των υπηρεσιών μας σε πιο πολλά πεδία, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών μας

            ·          Την άψογη, ταχεία και αποτελεσματική τεχνική εξυπηρέτηση σε 

          λογικές τιμές.

 


kolokasis Ηλεκτρολόγος σπιτιών Λευκωσία Λακατάμεια Κύπρος  τηλεφώνων εγκαταστάσεις φωτιστικών επιδιορθώσεις πιεστικών συστημάτων

Ηλεκτροτουρπίνες Εγκαταστάσεις αντλιες  αποχετευτικού

Αλλαγή έλεμεντ θερμολουτήρων αντλιών επιδιόρθωση ηλεκτρολογικών βλαβών μηχανοστασίων αποσκληρυντών  νερού (softener) και φίλτρων  ηλεκτρικών  μηχανών διαφόρων εφαρμογών (ξυλουργικών, επεξεργασίας μέταλλων, μαρμάρων,

εξαεριστήρων (exhaust fan) αντλιών νερού και ηλεκτροτουρπίνων

Περιελίξεις κινητήρων και ηλεκτρογεννητριών Επιδιόρθωση ηλεκτρικών εργαλείων αντλίες .