Εταιρικό Προφίλ

Με γνώμονα το τρίπτυχο ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΤΑΧΥΤΗΤΑ η εταιρία  Χρ. Κολοκάσης & Υιοι Λτδ  προσφέρει τις υπηρεσίες της στην κυπριακή αγορά πάνω από 20 χρόνια.

Είναι μέλος του Συνδέσμου Αδειούχων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η.) Λευκωσίας-Κερύνεια.

Είμαστε Αδειούχοι Ηλεκτρολόγοι και Συντηρητές, Κάτοχοι Πιστοποιητικού Εγγραφής Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Η εταιρία μας, εξελίσσεται διαρκώς εφαρμόζοντας τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας έτσι ώστε να διατηρεί υψηλή ικανότητα ανταγωνισμού σε σχέση με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς στους τομείς που δραστηριοποιείται.

Διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό και το ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να παρέχει υψηλής ποιότητας και ασφάλειας υπηρεσίες σε λογικές τιμές.

 Στόχος η διαρκής επιβεβαίωση της υπευθυνότητας, συνέπειας και 
 κορυφαίας ποιότητας σε κάθε εργασία που αναλαμβάνουμε.