Εγκαταστάσεις Και Επιδιορθώσεις Ηλεκτροτουρπίνων

   H Εταιρεία μας ασχολείται με τις πωλήσεις, εγκαταστάσεις  και επιδιορθώσεις ηλεκτροτουρπίνων. Η εμπειρία μας στον τομέα της άντλησης νερού από διατρήσεις και πηγάδια θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε την κατάλληλη ηλεκτροτουρπίνα.

   Η εγκατάσταση από τα συνεργεία μας γίνεται με προσοχή και επιμέλεια ώστε η υδραντλία σας να εργαστεί για  πολλά χρόνια. Εκτός από τις αξιόπιστες Ιταλικές BBC WATER PUMPS η εταιρία μας  επεκτείνεται εισάγοντας και διανέμοντας τις δικές της ηλεκτροτουρπίνες TAIFU. προσφέροντας έτσι ακόμη καλύτερες τιμές στους πελάτες της.