Εγκαταστάσεις Αντλιών Αποχετυτικού

 

Αντλίες λυμάτων και όμβριων υδάτων  για το αποχετευτικό σύστημα σε οικίες, πολυκατοικίες, υπόγεια, ράμπες  κ.τ.λ.

Πλήρης αυτοματοποιημένη  εγκατάσταση,  έλεγχος και πιστοποιητικό από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Αντλίες  BBC ITALY, GRUNDFOS, WILO κ.α.