Επιδιορθώσεις Ηλεκτρικών Μηχανών Αυτοματοποιημένων Και Μη. Ξυλουργικών, Επεξεργασίας Μετάλλων, Μαρμάρων κ.τ.λ.