Επιδιορθώσεις κινητήρων και ηλεκτρογεννητριών

Αν και το κόστος των ηλεκτρικών κινητήρων έχει μειωθεί αισθητά, στα εργαστήρια μας επιδιορθώνουμε και περιελίγουμε ηλεκτρικούς επαγωγικούς κινητήρες, ηλεκτρομαγνήτες και ηλεκτρογεννήτριες.