Περιελίξεις Όλων Των Τύπων Κινητήρων (μοτέρ) Και Ηλεκτρογεννητριών

  Αν και το κόστος των ηλεκτρικών κινητήρων έχει μειωθεί αισθητά, στα εργαστήρια μας περιελίγουμε όλων των τύπων κινητήρων, ηλεκτρομαγνητών και γεννητριών των οποίων η αντικατάσταση με καινούριο είναι οικονομικά ασύμφορη. Τα εξαιρετικής ποιότητας υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε καθιστούν ένα περιελιγμένο κινητήρα αξιόπιστο όσο ένα καινούριο.